Nextel - Mi Vam Donosimo Uspjeh
© 2006 Nextel Mystery Shopping. Sva prava pridržana.
MYSTERY SHOPPING
Svrha Mystery Shoppinga je da menadžmentu pojedine kompanije usmjeri pažnju na poboljšanje kvalitete pruženih usluga; i to na način da sakupi informacije o poslovanju i kvaliteti usluga koje kompanija trenutno pruža.

Mystery Shopping može obuhvatiti jednostavno činjenično opažanje tijekom prodaje posebno se fokusirajući na natpise, čistoću, vrijeme čekanja, stanje u kojem se nalazi oprema koja se koristi, pridržavanje standarda propisanih od strane kompanije, itd. Također se može proširiti na kupnju ili raspitivanje o proizvodu ili usluzi, gdje se tajni kupac ponaša kao da je pravi ili potencijalni klijent (kupac) prema jednostavnijem ili složenijem scenariju.

Mystery Shopping programi uključuju korištenje tzv. tajnih kupaca, koji su posebno obučeni da se pretvaraju da su pravi ili potencijalni kupci, te da promatraju i ocijenjuju pružene usluge. Oni djeluju prema prethodno utvrđenom scenariju da bi usporedili trenutna postignuća sa postojećim kriterijima kompanije, te detaljno registriraju svoja iskustva.

Mystery Shopping programi se mogu dizajnirati za:
- klijentovu organizaciju
- posrednike (distributere, nezavisne financijske savjetnike itd.)
- konkutenciju

Mystery Shoppng tehnike uključuju:
- Mystery promatranje
- Mystery posjete
- Mystery calls - telefonski pozivi tajnih kupaca
- Mystery mail ili fax - provjera kvaliteta usluge putem pošte ili faxa
- Mystery e-mail/website - provjera kvalitete usluge putem el. pošte ili web~ ESOMAR Smjernice za Mystery Shopping

Tko je Tajni Kupac?
Kako se koristi Mystery Shopping?
Tko koristi Mystery Shopping?

Za više informacija, kliknite na Učestala Pitanja

web stranice.